Wonen op een historische plek

Driebergen-Rijsenburg

De naam Thribergen komt voor het eerst voor
in 1159. Pas in 1309 staat het voor het eerst als plaatsaanduiding vermeld. In de Middeleeuwen zijn er volop ridderhofsteden gebouwd in de omgeving. Van die periode is er nog veel te zien rond de Langbroekerwetering.

Driebergen-Rijsenburg is ontstaan door het samenvoegen van de kernen Driebergen en Rijsenburg. Tot 1 mei
1931 waren deze kernen zelfstandige gemeenten. Sindsdien vormen ze een gemeente en zijn ze volledig samengegroeid tot één plaats. Op 1 januari 2006 werd

de gemeente Driebergen-Rijsenburg samengevoegd met Amerongen, Doorn, Leersum, Maarn, Maarsbergen en Overberg tot de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Het dorp Driebergen-Rijsenburg

Driebergen-Rijsenburg telt ongeveer 18.765 inwoners
(1 januari 2018). In 5 jaar tijd is het aantal inwoners met 640 inwoners toegenomen. Een groei van afgerond 3%. De plaats heeft een totale oppervlakte van 2.644 ha, waarvan 9 ha water. Met gemiddeld 1.194 adressen per km2 is het niet dichtbevolkt. Driekwart van de woningen zijn eengezinswoningen. Ruim de helft van de inwoners is ouder dan 45 jaar en bestaat voor meer dan 51% uit vrouwen.